מערכת השקיה לשדות חקלאיים

מערכת השקיה לשדות חקלאיים

האתגר: לשדות חקלאיים דרושות מערכות השקיה מורכבות, אשר פרוסות על פני שטחים גדולים ומכילות צינורות מים רבים. האתגר שלנו היה לבנות מערכת ניתור והשקיה, המאפשרת לא רק שליטה, אלא גם קבלת נתונים וביצוע בקרה על הפעילות.

הפתרון המקצועי שלנו: הצוות שלנו פיתח מערכת אלחוטית ייחודית למטרות ניטור והשקיה של שדות חקלאיים. המערכת פועלת בתקשורת שוטפת עם מרכז הבקרה, ובאפשרותה לשלוט בפתיחת וסגירת צינורות השקיה בנקודות שונות, ולדווח על כמות המים שעברו בהם.

פרטים טכניים: בניית מערכת המשתמשת בתקשורת אלחוטית בפרוטוקול LORA. בוצעה כתיבת תוכנה אמבדד בסביבת עבודה של IAR IDE על מעבד STM32, וכן כתיבת תוכנה אמבדד למעבד CC2640 של TI למטרת BOOTLOADING ב-BLE, בסביבת עבודה Code Composer Studio IDE. בנוסף, בוצעה אינטגרציה מערכתית ובדיקות סופיות.