PlantBoss

PlantBoss

מערכת חכמה לניטור והשקיה של עציצים

האתגר: על מנת להגיע לתוצאות מרביות בתחום החקלאות דרוש דיוק. יש לדעת מהו המועד האופטימלי להשקות את הצמחים, תוך התחשבות בתנאי הסביבה. האתגר שלנו היה לאסוף מידע על סביבת העציץ, ולשדר את הנתונים לאפליקציה בטלפון חכם.

הפתרון המקצועי שלנו: פיתחנו מערכת לניתור פרמטרים על העציץ, אשר מופעלת באמצעות בטריות ונטענת על ידי תא סולרי קטן. המערכת מדווחת על נתונים כמו לחות, טמפרטורה, רמת הדישון, מליחות ועוצמת האור לפי אורכי גל. כך, ניתן לוודא כי הצמח מקבל את התנאים הנחוצים להתפתחותו וגם להפעיל את ההשקיה במועד המדויק ובכמויות הנכונות בלבד.

פרטים טכניים: התכנון האלקטרוני מבוסס על רכיב ה-CC2640, שהינו מעבד משולב BLE של TI.  בוצעה עריכת מעגל PCB עם 4 שכבות, ייצור לוחות, הלחמת רכיבים ובדיקות סופיות. כמו כן, נערכה כתיבת תוכנה אמבדד למערכת הפעלה TI RTOS, בסביבת Code Composer Studio IDE.