Lorisense

Lorisense

מערכת עקיבה סולרית

האתגר: כיצד ניתן לשפר את התפוקה החשמלית של פאנלים סולארים במהלך היום?

הפתרון המקצועי שלנו: נובודס פיתחה מערכת שמאפשרת לפאנל הסולארי "לעקוב" אחרי השמש בכל שעות היממה כולל בזריחה ובשקיעה. כך הפאנל תמיד פונה לכיוון השמש באופן אופטימלי ומאפשר הפקת אנרגיה חשמלית באופן אופטימלי.

פרטים טכניים: הצוות של נובודס פיתח את האלקטרוניקה, תוכנה והמכניקה של המערכת.