Wise Shelf

Wise Shelf

ניהול מלאי חכם:

האתגר: ניהול מלאי הינו משימה מורכבת כאשר מדובר בחנויות גדולות ממדים וברשתות קמעונאיות. במקומות כאלו, קיים צורך בניהול מקצועי ומבוקר, המתבסס על מידע מדויק. האתגר שעמד בפנינו היה לעדכן תוכנה אמבדד למערכת ניהול מלאי, הפועלת ממרכז שליטה ובקרה ראשי.

הפתרון המקצועי שלנו: חברת נובודס פיתחה Bootloader שאפשרה למערכת של WiseShelf לקבל עדכוני תוכנה בשטח בזמן אמת. המערכת כללה אמצעי גיבוי כך שגם במידה והעדכון כשל, יהיה ניתן לחזור לגרסת התוכנה הקודמת.