Health Guard

Health Guard

מערכת לניתור פעילות גופנית בישיבה

האתגר: כאשר אנו יושבים לאורך זמן ממושך השרירים שלנו ברגליים מתנוונים ובגופנו מתרחשים תופעות פיזיולוגיות מזיקות. קיים צורך לבצע פעילות גופנית מינימלית עם הרגליים בזמן ישיבה כדי להימנע מהשלכות מזיקות לגופנו לטווח הארוך.

הפתרון המקצועי שלנו: נובודס פיתחה מערכת ביחד עם חברת Health Guard שעוזרת לבצע פעילות גופנית ולנתר אותה עם מערכת שמחוברת לכיסא עבודה שלנו. המערכת מזהה התחלת פעילות וסיום פעילות ואף משדרת את הנתונים בבלוטות' לאפלקיציה בטלפון החכם.

פרטים טכניים: נובודס פיתחה את הכרטיס האלקטרוני וכתבה את כל התוכנה אמבדד בפרויקט זה.