Consumer Physics

Consumer Physics

ספקטרומטר רב שימושי

האתגר: ישנם מוצרים אשר אינם משמשים למטרה אחת בלבד, אלא מתפתחים כל העת לתחומים נוספים. דוגמא למוצר כזה הוא הספקטרומטר של חברת Consumer physics, אשר עונה על צרכים מעולמות המזון, חומרי הגלם, התרופות והייצור. האתגר שעמד בפנינו הוא לשמור על הטכנולוגיה הקיימת ולהרחיב את יכולותיה.

הפתרון המקצועי שלנו: הצוות של נובודס פועל בשיתוף פעולה מלא עם החברה, על מנת להבין היטב את הצרכים המשתנים. אנו משתמשים בידע ובמומחיות שברשתנו על מנת להמשיך לחזק את התוכנה של המוצר, ובמקבל להטמיע שינויים ופונקציות חדשות, בהתאם לדרישות הלקוח.